Audioguies al conjunt arqueològic de Tàrraco

L’Ajuntament de Tarragona ha presentat un nou servei d’audioguia al mòbil per tal de donar a conèixer els elements patrimonials del conjunt arqueològic de la ciutat. De moment, s’ha incorporat informació en àudio a través de codis QR instal·lats a la senyalització del Circ. Així es pot escoltar la informació, en català i castellà, dels

Continúa leyendo

la radio: un mundo de posibilidades

  Hay sonidos que marcan nuestra vida (…) la radio, sin duda, ha contribuido históricamente a conducir y acercar a diferentes generaciones muchos recuerdos sonoros. En la era de  las nuevas tecnologías de  la  información y  el entretenimiento , la radio ha mantenido fuerte su presencia en  los hogares. La radio, histórico transmisor de  historias

Continúa leyendo

La radio: tot un món de possibilitats

Hi ha sons que marquen la nostra vida (…) la ràdio, sens dubte, ha contribuït històricament a conduïr i apropar a diferents generacions molts records sonors. En l’era de les noves tecnologies de la informació i l’entreteniment , la ràdio ha mantingut forta la seva presència a les llars. La ràdio, històric transmissor d’històries reals

Continúa leyendo