La radio: tot un món de possibilitats

Hi ha sons que marquen la nostra vida (…) la ràdio, sens dubte, ha contribuït històricament a conduïr i apropar a diferents generacions molts records sonors. En l’era de les noves tecnologies de la informació i l’entreteniment , la ràdio ha mantingut forta la seva presència a les llars. La ràdio, històric transmissor d’històries reals

Continúa leyendo